ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГА “АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН АВАРГА"-УУДАА ТОДРУУЛЛАА

      Тус газрын хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч Г.Анхбаяр нь төрийн жинхэнэ алба хаагчийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг бүрэн биелүүлж, эрүүгийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны бодит биелэлтийг нэмэгдүүлэн, хорихоос өөр төрлийн ял, албадлагын арга хэмжээний үр нөлөөг дээшлүүлэн бусдыгаа манлайлан ажиллаж ШШГБ-ын 2022 оны "Ажил мэргэжлийн аварга Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч”-ээр шалгарч Өргөмжлөл, 3000000 сая төгрөгөөр шагнагдлаа.

     Таны цаашдын ажил хөдөлмөрт улам их амжилт хүсье.

  

Add comment

reload, if the code cannot be seen