УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр: Я.Сайнжаргал

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, Хууль зүйн ухааны магистр

  

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ЦАГДАН ХОРИХ ДАРГА

Овог, нэр: П.Оросоо

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Ахлах дэслэгч

Боловсролын байдал: Бакалавр