Home / Uncategorized

Uncategorized

Шатрын тэмцээн зохион байгууллаа

Баянхонгор аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэргэдэх “Алтанхүү” шатрын клубээс  Монголын “Хурандаа” нарын өдрийг тохиолдуулан  Аймгийн цэргийн хүрээний алба хаагчдын дунд 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр “Шатрын тэмцээн” зохион байгууллаа. Уг шатрын тэмцээнд оюун ухаанаа уралдуулж амжилттай ...

Дэлгэрэнгүй »

Сургалт зохион байгуулагдлаа

Тус газрын 2018-2019 онд алба хаагчдын дунд зохион байгуулагдах хичээл, сургалтын төлөвлөгөөний дагуу тус газрын алба хаагчдад 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр Германы Олон Улсын хамтын ажиллагааны ЭТИС хөтөлбөрийн зөвлөх багш Г.Эрдэмээ “Төрийн алба хаагчийг идэвхжүүлэх, урамшуулах” сэдвээр, ...

Дэлгэрэнгүй »

АВТОМАШИНЫ НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА     Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 248 дүгээр тогтоолоор Фургон автомашинийг нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга. УБЯ-16-70 улсын дугаартай 2005 онд ОХУ-д ...

Дэлгэрэнгүй »

2018 оны хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл

àíãèéí ñàéäûí 2003 îíû                                                             Òàéëàí ÒÃ- 4 50 òîîò òóøààëààð áàòëàâ.                                            Ñàð á¿ðèéí ýöñèéí ºäðººð òàñàëáàð áîëãîí                                      òºñâèéí çàõèðàã÷ íàð äàðàà ñàðûí 02-íû                                       äîòîð  õàðèëöàã÷ òºðèéí ñàíä õ¿ðã¿¿ëíý. Баянхонгор аймаг дахь ШШГГ-ны  Òºñâèéí ã¿éöýòãýëèéí çàðëàãûí 2018 ...

Дэлгэрэнгүй »

автомашины дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна.

АВТОМАШИНЫ НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА     Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 248 дүгээр тогтоолоор Фургон автомашинийг нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэв. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга. УБЯ-16-70 улсын дугаартай 2005 онд ОХУ-д ...

Дэлгэрэнгүй »

Сайн санааны аян зохион байгуулав.

Тус албаны архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, ахлагч Н.Бадамцэцэгийн санаачлагаар албаны эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс “Сэтгэлийн бэлэг” CHALLANGE аяныг өрнүүллээ. Уг аяны хүрээнд Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын 7 дугаар багийн иргэн зорилтод төсөлд хамрагддаг иргэн Ганболдын гэр бүлийг хамруулж 8 бяцхан хүүхдүүдийг нь ...

Дэлгэрэнгүй »

Хариуцсан талбайгаа цэвэрлэж модоо услав.

МУ-ын ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2017.10.14 “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-өөр тус газрын алба хаагчид хариуцсан талбайгаа цэвэрлэж 134 ширхэг мод услав. Идэвхтэй хамрагдсан хамт олондоо баярлалаа. Forschungskolloquium der mathematik und https://hausarbeit-agentur.com juristische hausarbeit ...

Дэлгэрэнгүй »

“Хотын соёлд бидний оролцоо”

Тус алба нь “Хотын соёлд бидний оролцоо” аянд нэгдэж нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, төрөлх нутгийн хөгжил, өнгө үзэмжинд тодорхой хувь нэмэр оруулах эко амьдралыг бий болгох зорилгоор албаны аж ахуйн хашаанд зүлэг тарих, дугуйн зогсоол байгуулах зэрэг ажлуудыг хийж дараагийн ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top