Home / Хүний нөөцийн заавар

Хүний нөөцийн заавар

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилд ороход бүрдүүлэх материалууд

ШШГБ-Д АЖИЛД ОРОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛУУД   Өргөдөл • Гурван үеийн намтар, түүх • Төрийн албан хаагчийн анкет • 3х4, 4х6 хэмжээний цээж зураг 8 ширхэг • Иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний наториатаар гэрчлүүлсэн хуулбар • Сургууль төгссөн гэрчилгээ диплом, сертификатын наториатаар ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top