Home / Ажлын байрны сул орон тоо

Ажлын байрны сул орон тоо

Бүртгэл явагдаж байна

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүний сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахлагчийн сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын албаны” ажилтан бэлтгэх 2 дугаар ээлжийн сургалт явагдах болсонтой холбогдуулан “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top