Home / Uncategorized / ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Баянхонгор аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах үл хөдлөх хөрөнгө, хувийн сууц, газрын Анхны албадан дуудлага худалдааг 2016 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10.00 цагт Баянхонгор аймгийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албан дээр зохион явуулна.

Оролцогчдыг 2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Баянхонгор аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 101 тоот өрөөнд бүртгэж, дэнчинг хүлээн авна.

 

Хаяг:  Баянхонгор аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба

Утас: 70444140, 890860168, 89086308

Цахим хаяг: bayankhongor_shshga@yahoo.com/

 

 

Үл хөдлөх

хөрөнгийн нэр

Иргэний хуулийн 177 дугаар зүйлийн 177.1-д заасан санал болгох доод үнийг тохиролцсон болон үнэлгээчний зах зээлийн үнийн 70 хувь Хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, утасны дугаар
1.

 

 

 

 

 

      Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын 5 дугаар багийн 2 дугаар гудамжны 32/б тоотод байрлалтай 32 мкв тайлбайтай хувийн сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө, 294 мкв тайлбайтай өмчлөх эрхтэй гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газрын хамт  

 

 

17,113,180 ₮

 

 

 

 

 

 

Баянхонгор ШШГА-ны 16-р тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч Т.Цэцэгмаа

89086016

 

 

 

2.        Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын 01 дүгээр багт ”Дэлгэрэх захын баруун талд” байрлалтай 48 мкв талбайтай, худалдаа, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө,48 мкв талбайтай, эзэмших эрхтэй газрын хамт  

 

17,574,480 ₮

3.          Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын 5 дугаар багийн 03 дугаар гудамжны 26 тоотод байрлалтай 45 мкв талбайтай, өвөл зуны сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө,  500 мкв талбайтай өмчлөх эрхтэй гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газрын хамт  

 

7,590,100 ₮

Forschungskolloquium der mathematik und informatik der ph ludwigsburg, juli 2006 evaluierung tote mädchen lügen nicht hausarbeit von lernmanagement- und workflowmanagementsystemen fr den einsatz prozessgesteuerter produktion von lerninhalten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top