Home / Мэдээ, мэдээлэл / Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар болон ШШГЕГ-ын Захиргааны удирдлагын газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 2а/3262 албан бичгээр ирүүлсэн үүргийн дагуу тус газар нь “Эцэг эхийн зөвлөл”-ийн гишүүдийг  хамт олны хурлаар хэлэлцэн сонгож, газрын даргын тушаалаар зөвлөлийн гишүүдийг 7 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй томилон  ажиллаж байна.                                                                         Уг “Эцэг эхийн зөвлөл”-ийн хийх ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд 2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр Аймгийн Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн Ц.Мягмарсүрэнг урьж “Эцэг эхийн зөвлөлийн ажиллах журам”, “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга” сэдвүүдээр алба хаагчдын дунд сургалт зохион байгууллаа.

20180912_144312   20180912_144329

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top