Home / Мэдээ, мэдээлэл / Офицерын бүрэлдэхүүний дунд зөвлөгөөн зохион байгууллаа.

Офицерын бүрэлдэхүүний дунд зөвлөгөөн зохион байгууллаа.

2018 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдөр офицерын бүрэлдэхүүний дунд “Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх” зөвлөгөөнийг газрын дарга, хурандаа О.Хадбаатар удирдан зохион байгууллаа. Уг зөвлөгөөнөөр тус газрын хэмжээнд хууль, тогтоомж, МУ-ын Засгийн газар, ШШГЕГ-ын удирдлагаас өгсөн 01 дүгээр албан даалгавар, үүргийн биелэлтийг хангах, алба хаагчдын сахилга, хариуцлагыг сайжруулах, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх талаар хэлэлцэн тэдгээрийн санал, хүсэлтийг сонсож цаашид хийх ажлын талаар хэлэлцээ.

20180717_105224 20180717_10525020180717_105242

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top