Home / Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

Газрын дарга, хурандаа О.Хадбаатар

Цагдан хорих байрны дарга, ахмад Г.Дамцагдорж

Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч,  хошууч М.Амарсайхан

Сургалт, хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, дэслэгч Ц.Сайнжаргал

Scroll To Top