Home / Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

Газрын дарга, хурандаа О.Хадбаатар

Цагдан хорих байрны дарга, ахмад Г.Дамцагдорж

Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Б.Бат-Энх

Сургалт, хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, дэслэгч Ц.Сайнжаргал

Scroll To Top