Home / Бүрдүүлэх материалын талаарх

Бүрдүүлэх материалын талаарх

ШШГБ-Д АЖИЛД ОРОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛУУД

 

Өргөдөл

• Гурван үеийн намтар, түүх

• Төрийн албан хаагчийн анкет

• 3х4, 4х6 хэмжээний цээж зураг 8 ширхэг

• Иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний наториатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

• Сургууль төгссөн гэрчилгээ диплом, сертификатын наториатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

• Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр

• Цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан бол албан тушаалын болон цолны архивын лавлагаа

• Ажиллаж байсан албан байгууллагын ажил байдлын тодорхойлолт

• Харъяалах хороо, засаг даргын тодорхойлолт

• Ял шийтгэлтэй эсэхийг шалгуулсан Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт /Лавлагаа/

• Эрүүл мэндийн хуудас /Зөвхөн ТТАХНЭ-ийн үзлэгт орсон байх/

 

Scroll To Top