Home / Мэдээ, мэдээлэл / Баянхонгор аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 2015 оны шилдэгүүдээ тодрууллаа

Баянхонгор аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 2015 оны шилдэгүүдээ тодрууллаа

2015 онд албаны даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ ажилттай биелүүлж “А” үнэлгээ авсан 7 алба хаагчдийг үндсэн цалингийн 40 хувиар, 85-аас 89 оноо авч “В” үнэлгээтэй үнэлэгдсэн 7 алба хаагчдийг үндсэн цалингийн 30 хувиар, 80-аас 84 оноо авч “В” үнэлгээтэй үнэлэгдсэн 5 алба хаагчдийг үндсэн цалингийн 20 хувиар тус тус шагнаж урамшуулав.

Мөн хамт олноо манлайлан ажилласан ЦХБ-ны ээлжийн дарга, ахмад Б.Үнэнбат, 17 дугаар тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч Т.Анхзаяа нар байгууллагын “Тэргүүний ажилтан”-аар тодоруулж өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулав.

Нийт шагнагдсан албан хаагчиддаа баяр хүргэж ажилд их амжилт хүсэе.

DSCN2576

 

Hoxby and sonali murarka, drew a similar conclusion last year average people in academic writing in a study of 47 charter schools in new york city.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top